Om os

Sandblæserhal

I 2016 opfører vi, ved siden af vores multihal, en ny sandblæsehal (billedet herover) i umiddelbar forlængelse af vores eksisterende sandblæsehal, hvilket gør håndtering af lange emner betydeligt nemmere.

Multihal

I 2015 fik vi vores nye multihal (billedet herover) som med en portåbning på 7x6 meter (bxh) kan bruges til overfladebehandling at store emner. Hallen er udstyret med den nyeste teknologi indenfor udsugning og overfladebehandlingsudstyr, og kan dermed bruges til såvel sandblæsning som coating og ikke mindst metallisering - en rigtig multihal.

Varemodtagelse & Klargøring

I 2014 blev vores hal (billedet herover) til varemodtagelse og klargøring af emner til sandblæsning/maling taget i brug. Hallen er opført i umiddelbar forbindelse med vores eksisterende bygninger og vil dermed også tjene som transportvej fra sandblæsehal til malekabine.

I 2012 opførte vi en ny hal i umiddelbar forbindelse med vores eksisterende malekabine #2, så færdigmalede emner kan køres direkte ud i den nye hal, hvor de kan stå indendørs og hærde inden de pakkes til forsendelse.

Med de nye haller kan emnerne således holdes under tag fra start til slut, så de ikke påvirkes af udefrakommende elementer, når de transporteres mellem vores arbejdsstationer. Herved opnås en optimal overfladebehandling, så emnerne på bedste vis sikres mod de klimatiske og miljømæssige påvirkninger, de skal beskyttes imod.

Virksomhedens ansigter

Kim Koldig
Kim Koldig

Direktør og daglig leder
28 69 40 00
koldig@mail.dk

Dennis Koldig
Dennis Koldig

Kvalitetskontrol
23 26 32 30
dek@koldigcoat.dk

Daniel Koldig
Daniel Koldig

Overfladebehandling
23 26 33 55
koldig@mail.dk

Lena Koldig
Lena Koldig

Regnskab
20 73 14 20
koldig@mail.dk