Faciliteter

Koldig Coat’s faciliteter består af 1 sandblæser hal, 1 metalliserings hal, 4 industrilakeringshaller, 2 klargørings haller, samt en nyopført autolakeringshal. Alt vores udstyr er indenfor den nyeste teknologi, så vi hele tiden sikre den højeste kvalitet. Vores udstyr er godkendt og certificeret efter diverse krav.

Kapacitet:
Vores kapacitet til emner, der skal sandblæses, metalliseres eller males, er emne størrelse på 20x7x6m (LxBxH) og med en vægt til 30 tons.

Varemodtagelsen:
I 2014 blev vores hal til varemodtagelse og klargøring af emner til overfladebehandling opført. Hallen er bygget i forbindelse med vores eksisterende bygninger og vil dermed også tjene som transportvej fra sandblæserhal til malerkabine. Nu kan emnerne således holdes under tag fra start til slut, under hele overfladebehandlingsprocessen.

Opførelse af ny hal

Vi har i starten af 2021 fået opført vores hidtil største industrihal til dato. Den måler 30 * 16 m. med en port bredde på 9 meter i bredden, samt 6 meter i højden. Hallen er udstyret med topmoderne udstyr, som gør at vi kan levere den højeste kvalitet.

  • 5 industrilakeringshaller ( i stedet for 4)
  • Ny kapacitet – 30*9*6 m.
  • Slet nye hal ved de steder der står ved de “gamle” haller

Multihal

I 2015 fik vi vores nye multihal som med en portåbning på 7×6 meter (bxh) kan bruges til overfladebehandling at store emner. Hallen er udstyret med den nyeste teknologi indenfor udsugning og overfladebehandlingsudstyr, og kan dermed bruges til såvel sandblæsning som coating og ikke mindst metallisering – en rigtig multihal.

Varemodtagelse & Klargøring

I 2014 blev vores hal til varemodtagelse og klargøring af emner til sandblæsning/maling taget i brug. Hallen er opført i umiddelbar forbindelse med vores eksisterende bygninger og vil dermed også tjene som transportvej fra sandblæsehal til malekabine.

I 2012 opførte vi en ny hal i umiddelbar forbindelse med vores eksisterende malekabine #2, så færdigmalede emner kan køres direkte ud i den nye hal, hvor de kan stå indendørs og hærde inden de pakkes til forsendelse.

Med de nye haller kan emnerne således holdes under tag fra start til slut, så de ikke påvirkes af udefrakommende elementer, når de transporteres mellem vores arbejdsstationer. Herved opnås en optimal overfladebehandling, så emnerne på bedste vis sikres mod de klimatiske og miljømæssige påvirkninger, de skal beskyttes imod.